MASMmohelnicko.cz

Partnerský web

Budování muzeí na Mohelnicku

MAS Mohelnicko se již od roku 2010 snaží o podporu sílícího trendu zhodnocování místního kulturního a historického dědictví formou budování stálých expozic a muzeí. Ideálním prostředkem pro to jsou tzv. Projekty Spolupráce (op. IV.2.1. Programu rozvoje venkova ČR), v němž se spojí alespoň 2 MAS z ČR či zahraničí za účelem realizace společného projektu. MAS Mohelnicko v tomto směru dlouhodobě spolupracuje s MAS Hranicko, v poslední době také s LGD Kraina Dinozaurów (Polsko).

V rámci 8.kola PRV ČR byl podpořen a zrealizován Projekt Spolupráce "Za poznáním a odkazem předků", díky němuž vznikly a úspěšně fungují 4 muzejní expozice v Lošticích, Polici (Mohelnicko), Býškovicích a Bělotíně (Hranicko).

V rámci 13. kola PRV uspěla Žádost o dotaci na mezinárodní Projekt Spolupráce "Moravsko-polské cesty tradic a poznání", jehož se kromě Mohelnicka a Hranicka účastní ještě polská LGD Kraina Dinozaurów. V rámci něho vzniknou na jaře 2014 další 4 expozice a to v Mohelnici, Studené Loučce (Mohelnicko), Potštátě a Všechovicích (Hranicko).

V rámci 15.kola PRV ČR byl podpořen a zrealizován Projekt Spolupráce "Za poznáním a odkazem předků II.", díky němuž vznikly a úspěšně fungují 4 muzejní expozice v Klopině, Úsově (Mohelnicko), Skaličce a Horním Újezdě (Hranicko).