MASMmohelnicko.cz

Partnerský web

O MAS Mohelnicko

MAS Mohelnicko je organizací typu místní akční skupina (MAS). Sdružuje 19 členů zastupujících soukromý, neziskový a veřejný sektor v regionu Mohelnicko. V regionu působí místní akční skupina již od roku 2006.

Cílem MAS Mohelnicka je rozvoj území prostřednictvím získávání finančních prostředků pro podporu projektů realizovaných za účelem posílení ekonomiky regionu, zkvalitnění života obyvatel i zlepšení vzhledu naší krajiny. Sdružení by se mělo stát významnou platformou mezi veřejným a soukromým sektorem. První velký úspěch zaregistrovala v roce 2008, kdy uspěla se svým Záměrem „Ty nejlepší investice podpoří MAS z Mohelnice“ a získala dotaci 4,23 mil. Kč z Programu LEADER ČR 2008, kterou přerozdělila obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím na jejich rozvojové aktivity.

Dalšími významnými projekty z programu Leader byly projekty spolupráce s MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko.

Oficiální sídlo:
U Brány 2, 789 85 Mohelnice

Kancelář:
U Brány 3, 789 85 Mohelnice

Kontaktní osoba:
Lenka Dvořáčková, masmohelnicko@email.cz, tel.: 777 468 999

Web:
www.masmohelnicko.cz