MASMmohelnicko.cz

Partnerský web

Síň selských tradic (Police)

Adresa:Police 41 789 73 Úsov
Telefon:583 435 153
E-mail:obec_police@quick.cz

3D prohlídka

Otevírací doba:

Pondělí – Neděle (na zákl. tel. objednání), tel. 602 845 098, 583 435 153

O muzeu

Budova, ve které vznikla muzejní expozice, byla vyhlášena památkou místního významu zastupitelstvem obce v roce 2009. Na tomto místě byl již ve středověku hostinec v zeměpanském držení. Později se tato budova přestavěla na zájezdní hostinec, který po přechodu panství Úsov do soukromého vlastnictví, stal se majetkem vrchnosti. Jak je zřejmé z Urbáře úsovského panství z roku 1588, byl na tomto místě dnešní zájezdní hostinec. V roce 1751 koupil tento hostinec Vávra Petřík z Troubelic a v roce 1752 tento hostinec prodal Isidoru Jarolímovi. Později si dcera Jarolíma vzala Josefa Mertu, rodem ze Stavenice a tak přešel tento hostinec do rodu Mertů. Dcera Mertova Marie si vzala Františka Klimka z Postřelmova a tak přešel majetek do rodu Klimků. Až v roce 1928 koupil tento hostinec od Klimků jejich synovec Miloslav Šnajdr a jeho manželka Apolonie, učitelé z Doloplaz u Olomouce. V roce 1942 byl objekt pod tlakem prodán Němce Marii Günzelové. Po válce byl objekt v nájmu. Až v roce 1957 byl státem vyvlastněn. Později byl v akci „Z“ MNV v Polici přestavěn na Kulturní dům. Po roce 1991 došlo k jednání s původními vlastníky. V současné době jsou vyřešeny restituční náhrady, neboť původní vlastník nepožadoval vrácení objektu, ale řešil pouze finanční náhradu.

Z původní podoby byl objekt přestavěn takto:

Původně se uvažovalo, že v nástavbě KD (původní nocležně) bude zřízena knihovna. Ta však nakonec byla umístěna v budově OÚ Police. Obec Police má shromážděny materiály a exponáty z dějin obce a selského způsobu života, které od roku 2000 pravidelně vystavuje ve funkčních prostorách této budovy na tematických výstavách. Díky tomu se jí podařilo shromáždit velké množství exponátů, které by ráda trvale vystavila. Prostor bývalé nocležny se pak ukázal pro tento záměr jako ideální. Na budově KD v Polici byly v roce 2006 již provedeny nejnutnější stavební úpravy, které vedly ke statickému zajištění objektu, výměně střechy a oken. V roce 2008 byly odstraněny původní omítky a zabudována nosná část podlahy. Na dokončení obnovy tohoto prostoru už však nezbývají peníze, proto obecní úřad v Polici mile rád přijal nabídku MAS, která se v roce 2010 postarala o dokončení stavební obnovy, vzniku i provozu tohoto muzea.