MASMmohelnicko.cz

Partnerský web

Život v podzámčí (Úsov)

Adresa:Muzejní expozice "Život v podzámčí" 789 73 Úsov, Zámecká 232
Telefon:583 435 054
E-mail:mesto@usov.cz
Web:www.usov.cz

O muzeu

Co nás vedlo k založení muzea?

Rada města Úsov se rozhodla, že vedle údržby a budování nové občanské vybavenosti ve městě, se zaměří i na zachování historie města a života našich předků, vybudováním místního úsovského muzea v prostorách kulturního domu. Tímto bychom chtěli zachovat pro naše budoucí generace doklad o tom, jak se žilo v Úsově i Bezděkově, jaké bylo vybavení domácností, co dělali naši předkové, čím se zabývali, jaká zde byla řemesla, jak se vzdělávali, jaké byli zvyky a které místní tradice dodržovali, jak se oblékali, které sporty provozovali. Tak tedy vzniklo naše muzeum.

Stálá expozice

Najdete zde zachovalé historické předměty z běžného denního života, doklad o tom, jak se žilo v Úsově i Bezděkově, jaké bylo vybavení domácností, co dělali naši předkové, čím se zabývali, jak se vzdělávali, jak se oblékali, které sporty provozovali, jaká zde byla řemesla, jaké byly zvyky a které místní tradice se dodržovaly. Expozice návštěvníkům ukazuje historickou domácnost a její členění: kuchyň, předměty osobní hygieny a péče o prádlo, parádní pokoj, ložnici, hudební salon. K běžnému životu patřící řemesla, pekařství, řeznictví a pracovní nástroje z domácností. Nechybí předměty z podzámecké venkovské farnosti.

Součástí expozice jsou dobové knihy, fotografie a alba.